Opleiding

Wiskunde Mechanica en Natuurkunde

Ben jij in het bezit van een MBO diploma  met wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket? Heb je interesse om als leraar te werken op een LBO school? En heb je de vakken wiskunde, mechanica en natuurkunde altijd interessant gevonden? Schrijf je dan in voor deze opleiding. 

De HBO opleiding Wiskunde, Mechanica en Natuurkunde leidt studenten op tot volwaardige en bevoegde leraren op lager beroepsonderwijs (LBO). Door het probleemoplossend karakter van de modulen in deze opleiding, ontwikkelt de student vaardigheden en inzichten waarmee probleemsituaties in de sociale en maatschappelijke context opgelost kunnen worden. Behalve de opgedane theoretische en praktische kennis heeft de afgestudeerde leraar competenties ontwikkeld en of verbeterd die van eminent belang zijn voor het beroep als leraar.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding Wiskunde, Mechanica en Natuurkunde dien je één van de onderstaande diploma’s te bezitten:

- NATIN diploma 
- AMTO diploma 
- Havo diploma (met wiskunde en natuurkunde in het vakkenpakket)
- Gelijkwaardige MBO diploma

Studieprogramma en duur

De opleiding Wiskunde, Mechanica en Natuurkunde duurt 3 jaren. Het eerste jaar van de studie is een oriëntatie op de rest van de opleiding en het beroep als leraar. Het tweede jaar is verdiepend van aard, waarbij je door middel van praktijksituaties, simmulaties en werkopdrachten, de  opgedane kennis kan toepassen. Het derde jaar is gericht op stage en afstudeer. Je zal stage lopen op een LBO school om zo kennis te maken met het beroep als leraar. Ter afronding van de opleiding zal je een afstudeerverslag schrijven en dit presenteren. De opleiding is competent gericht, wat inhoudt dat niet alleen de   kennis van belang is, maar meer nog het ontwikkelen van de juiste attitude, houding en werkgedrag. De onderwijskundige, vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt leer je direct toe te passen in de beroepspraktijk. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. 

Gedurende de opleiding ontwikkel je de volgende  onderwijskundige, didactische en pedagogische competenties. 

- Didactisch handelen
- Pedagogisch handelen
- Vakinhoudelijk bekwaam
- Organiseren
- Vernieuwen
- Samenwerken met college’s
- Samenwerken met de omgeving
- Omgaan met thuissituaties 
- Reflecteren

Beroepsmogelijkheden

Na het succesvol afronden van de opleiding Wiskunde, Mechanica en Natuurkunde, ontvang je een LOBO diploma. Met het LOBO diploma ben je volledig bevoegd om les te geven op lager beroepsonderwijs (LBO). Tevens kun je in het bedrijfsleven werkzaam zijn of kun je je eigen onderneming starten. 

Aanmelden voor de opleiding

Contact

+597 400733

Lerarenopleiding Beroepsonderwijs
Passiebloemstraat 2 - Zorg en Hoop
Paramaribo - Suriname

Voor suggesties of klachten kunt u ons
klachtenformulier invullen.

info@lobo.sr

We zijn ook te bereiken op social media

LOBO Lerarenopleiding Beroepsonderwijs 2021

Design and Development by Namidi N.V.