Nieuws

Corona en het onderwijs

LOBO heeft zich gecommitteerd om ook binnen haar onderwijs, de algemene COVID maatregelen in acht te nemen.
In het kader daarvan heeft de directie in overleg met de afdeling kwaliteitszorg het COVID protocol geïmplementeerd.

LOBO COVID-PROTOCOL
Deze algemene richtlijnen zijn bestemd voor een ieder die fysiek het gebouw of de lokalen van LOBO willen of zullen betreden.

**In het algemeen dient bij het toepassen van de protocollen de volgende zaken in acht worden genomen:**‍

1. Er wordt minimaal een afstand van 1.5 meter van elkaar gehouden.
2. Het is verplicht een mond- en neuskap te dragen.
3. De handen worden regelmatig gewassen met zeep (voor 20 seconden) of gedesinfecteerd met handsanitizer.
4. Lichamelijk contact wordt vermeden (geen handdrukken, e.d.)
5. Het gezicht wordt niet aangeraakt.
6. Er wordt aan de binnenkant van de elleboog geniest of gehoest. Niezen en hoesten dient in een papieren zakdoek (tissue) en direct in de ton.
7. De aangegeven looproutes wordt te allen tijde opgevolgd.
8. Studenten en docenten met koorts of griepverschijnselen dienen thuis te blijven.

Hieronder de algemene regels bij fysieke aanwezigheid (klassikaal onderwijs):

1. Een ieder dient vóór het binnentreden van een ruimte (het gebouw of het lokaal) zich aan te melden bij xxx om de lichaamstemperatuur op te meten en het desinfecteren van de handen. Indien de lichaamstemperatuur hoger dan 38 °C is, is het niet toegestaan de ruimte te betreden.
2. Een ieder dient in een ruimte (het gebouw of de lokaal) minstens een afstand van 1.5 meter van elkaar te houden.
3. Een ieder dient voor zijn of haar eigen mond- en neuskap te zorgen. Zonder een mond- en neuskap is het niet toegestaan het schoolerf en de ruimtes te betreden.
4. Samenscholing is verboden. Er mogen geen groepen worden gevormd van meer dan 2 personen op de gang en op het schoolterrein
5. LOBO zorgt voor de mogelijkheid om de handen geregeld te wassen of te desinfecteren. Elk lokaal is voorzien van een fles alcohol (handsanitizer).

Online onderwijs

Sind april 2020 heeft ook LOBO een aantal maatregelen doorgevoerd binnen haar onderwijs. De maatregelen hebben allemaal te wijten aan de COVID-19 situatie. Om het onderwijs optimaal te garanderen heeft LOBO het online onderwijs geïntroduceerd. Er wordt gebruik gemaakt van Microsoft 365, waardoor de colleges via het programma MS TEAMS verzorgd kunnen worden. Het was niet alleen een enorme uitdaging voor de docenten, maar ook voor de studenten van LOBO om over te gaan tot online onderwijs. Er wordt steeds gewerkt aan verbetering van het online onderwijs.

Contact

+597 400733

Lerarenopleiding Beroepsonderwijs
Passiebloemstraat 2 - Zorg en Hoop
Paramaribo - Suriname

Voor meer informatie kunt u ons
gerust contacten.

info@lobo.sr

We zijn ook te bereiken op social media

LOBO Lerarenopleiding Beroepsonderwijs 2021

Design and Development by Namidi N.V.